Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenia

 

INFORMACJA O ZMIANIE LOKALIZACJI PUNKTU NPP W NAKLE NAD NOTECIĄ

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nakle nad Notecią informuje, iż od dnia 2 stycznia 2024 r. bezpłatne porady prawne w punkcie Nieodpłatnych Porad Prawnych w Nakle nad Notecią będą udzielane od poniedziałku do piątku w lokalu przy ul. Wyzwolenia 13 w Paterku (Budynek Centrum Akceptacji i Aktywności Społecznej w Paterku). Godziny świadczenia nieodpłatnych porad prawnych pozostają bez zmian.

 

 

Nabór na członków Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych w Nakle nad Notecią na czteroletnią kadencję

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nakle nad Notecią informuje, iż 18 grudnia 2023 roku zostało zamieszczone w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego ogłoszenie Starosty Nakielskiego w sprawie naboru na członków Powiatowej Społecznej Rady Do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Nakle nad Notecią. Szczegóły w załączniku.

PDFNabór na członków Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych w Nakle nad Notecią na czteroletnią kadencję.
 

„Zajęcia klubowe w WTZ” finansowane ze środków PFRON

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nakle nad Notecią informuje, że terminie od dnia 1 listopada 2023 roku do dnia 30 listopada 2023 roku odbędzie się I tura naboru wystąpień samorządów powiatowych o przyznanie środków finansowych na realizację przedmiotowego programu „Zajęcia klubowe w WTZ” finansowanego ze środków PFRON (dotyczy ona zajęć klubowych, które mają zostać uruchomione i prowadzone od dnia 1 lutego 2024 roku do dnia 31 stycznia 2025 roku). Szczegóły programu w załączniku.

 

PDF„Zajęcia klubowe w WTZ” finansowane ze środków PFRON.
 

 

OTWARTY KONKURS OFERT NA NIEODPŁATNĄ POMOC PRAWNĄ
W POWIECIE NAKIELSKIM W 2024r.

Zarząd Powiatu Nakielskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej w roku 2024.
W związku z ogłoszeniem otwartego konkursu ofert dla podmiotów uprawnionych, ustala się szczegółowe warunki konkursu ofert na realizację ww. zadań, które stanowią załącznik do niniejszego ogłoszenia.

 

PDFUchwała w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na Nieodpłatną Pomoc Prawną w roku 2024.
PDFWarunki konkursu ofert na Nieodpłatną Pomoc Prawną w roku 2024.
PDFWzór oferty.

Informacja o wynikach konkursu oraz uchwała:

PDFInformacja o wynikach otwartego konkursu ofert.
PDFUchwała w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na Nieodpłatną Pomoc Prawną w roku 2024.
 

 

 

Zapraszamy do wzięcia udziału w pracach Komisji Konkursowej opiniującej oferty na realizację w 2024r. nieodpłatnej pomocy prawnej

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nakle nad Notecią zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do zgłaszania kandydatury na członka komisji konkursowej, powołanej do oceny ofert na realizację zadań z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego i edukacji prawnej w 2024 roku.

 

 

PDFOgłoszenie o naborze kandydatów KK
PDFFormularz zgłoszeniowy.pdf
PDFDeklaracja bezstronności członka KK.pdf
PDFKlauzula Informacyjna dotycząca ochrony danych osobowych.pdf
 

 

 

 

 

 


 

 

Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego